OVER BLOGBOEK

Blogboek is een online communicatiemiddel voor ouders van een kind met een hulpvraag.

Blogboek wordt beheerd door de ouder, deze nodigt de professionals uit rondom het kind. Via Blogboek kun je communiceren over de dagelijkse gang van zaken (zoals in het schrift) en over de voortgang. De doelen uit de diverse behandelplannen worden gevolgd via Blogboek. Omdat meerdere professionals toegang kunnen krijgen tot dezelfde informatie, kan er kennis gedeeld worden en de aanpak op elkaar afgestemd. Op die manier wordt samengewerkt. De ouder bepaalt welke onderdelen toegankelijk zijn voor de professionals. Zo beheert hij de privacy van het kind.